All for Joomla All for Webmasters

 

 

 

 

JahaSoft | We Code To Accomplish Your Imagination - ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

การเลือกลักษณะของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะกับการใช้งาน พึงจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่นี้ไปวงจรของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้กว้างขวางแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) พร้อมกับ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นรูปแบบกฏเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นรูปแบบเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะจำเป็นจะต้องเป็นลักษณะ CCIRความจุของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า ปริมาตรชิป ) ถ้ายิ่งมีสัดส่วนใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

แสง ( Illumination ) คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์สำหรับรับภาพ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลกระทบโดยเจาะจงต่อความว่องไวที่มีต่อแสงสว่างเท่านั้น แต่ยังส่งผลลัพธ์ต่อสีของสิ่งของด้วย คุณภาพ ของภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความแรงของความสว่างที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

โดยทั่วไป ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraแบบ CCD อาจแยกแยะตามคุณสมบัติของความสว่างได้ 3 ขั้น คือ

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการทั่วไป จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าสวัสดิภาพสูงต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะอย่างจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) โดยรวม ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่เหมือนกัน ถ้าเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้รวมเข้าด้วยกันโดยผ่าน เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมกับจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องลำดับภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวตั้งบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามโอกาส การสลับภาพของเครื่องมือลำดับภาพความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งคุณลักษณะนี้นับว่าเป็นขั้นแรกของการคัดลักษณะของกล้อง เช่นนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

When you loved this post and you would love to receive more information concerning จำหน่ายกล้อง IP Camera kindly visit our web-page.